Ons grondwerk is een stevige basis voor uw project

Grondwerk
Fa. Kamphorst heeft jarenlange ervaring met het bouwrijp maken van locaties van iedere omvang. Wij verzorgen het complete pakket voor u: het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. We brengen verhardingen aan en plaatsen al het funderingsmateriaal. Ook beschikken wij over de juiste certificaten en het materieel voor bodemsanering. 
Wij maken iedere locatie bouwrijp, van bedrijfsterrein tot woningkavel
Een hoge grondwaterstand kan problemen opleveren bij het uitgraven van een bouwput. Dat lossen wij op door (tijdelijke) bemaling met filter- en drainagebemaling te plaatsen. Om het wegzakken van grond te voorkomen, kunnen we een houten of stalen damwand of een berlinerwand aanleggen. Ook kunt u ons inschakelen na afloop van de bouwwerkzaamheden voor het afwerken van de grond.
Informatie aanvragen